Statistilise nõustamise keskus

Senised konsultatsioonid

Majandus, finantssektor

 • Kõnekeskuse sisendvoo analüüs ja töögraafiku optimeerimine
 • Börsiorderi täitmistõenäosuse mudel (Londoni investeerimispank)
 • Ettevõtte kliendibaasi segmenteerimine
 • Tehisintellektile tugineva kindlustusseltsi infosüsteemi arendus
 • Krediidiskooringu süsteemi loomine
 • Kasiino boonuste efektiivsuse mõõtmine
 • Kindlustusseltsi reisikindlustuse preemia analüüs
 • Kohandatud krediidiskooring panga näitel
 • Kliendi elukestus pangas

Meditsiin ja tervishoid

 • Geneetilise riski mõõtmine
 • Elukvaliteedi mõõtmine ja analüüs südamehaigetel
 • Insultide statistika: haigestumus, elukestusanalüüs
 • Inimeste skeletilihaste toonus eri kehaasendite korral
 • Põlveliigese osteoartriidi uuringud
 • Meeste temperatuuritaluvuse uuring
 • Kiirabi järjekorrasüsteemide analüüs ja optimeerimine
 • Andmeanalüüsi koolitus (TAI)

Sotsiaalteadused

 • 3- ja 4-aastaste laste kõne areng
 • Valimi disain projekti TerVe jaoks (Eesti koolide 6. klassid)
 • Eakate hooldus ja elukvaliteet (rahvusvaheline projekt)
 • Antropoloogilise klassifikatsiooni väljatöötamine erinevatel populatsioonidel
 • Eesti rahvastiku prognoos
 • Rahvaloenduse rahvastikuarvu hinnangu korrigeerimine alakaetuse arvel
 • Rahvaarvu jooksev indeksipõhine hindamine. Residentsuse indeks
 • Leibkondade struktuuri ja paiknemise hindamine. Partnerluse ja paiknemise indeksid
 • Lapse ülalpidamise hinna arvutamine
 • Absoluutse vaesuspiiri ehk toimetulekupiiri arvutamine
 • Eesti praegu toimiva pensionisüsteemi tõhususe ja jätkusuutlikkuse analüüs
 • Metoodika valimipõhise väljamaksete taotluste menetlemise teostamiseks

Loodusteadused ja keskkonnauuringud

 • Reoveepuhastite tõhususe hindamine
 • Troopiliste vihmametsade erinevate puuliikide kasvukõverate modelleerimine
 • Inkubatsiooniperioodi temperatuuri mõju mägihõrnase munarakkude ellujäämisele ja arengule
 • Puude positiivne mõju veepuuduse leevendamisel Aafrikas
 • Geneetiliste faktorite mõju piima kvaliteedile