Statistilise nõustamise keskus

Avaleht

Tartu Ülikooli statistilise nõustamise keskuse (SNK) ülesandeks on pakkuda statistilisi konsultatsioone ülikooli akadeemilistele töötajatele ja doktorantidele ja aidata seeläbi kaasa teadustöö kvaliteedi tõstmisele ülikoolis.

Samuti oleme valmis konsulteerima abivajajaid väljastpoolt ülikooli (nii üksikisikuid kui ka ettevõtteid ja asutusi), et koos leida lahendusi võimalikele probleemidele töös andmetega.

Nõustamiskeskuse konsultandid on oma ala juhtivad eksperdid, kelle kogemustepagas võimaldab efektiivselt lahendada statistikaprobleeme erinevates teadus- ja eluvaldkondades – loodusteadused, meditsiin, sotsiaalteadused, äri, majandus jne

Hea rakendusstatistika on palju enamat kui andmeanalüüs – selle olulisteks komponentideks on ka uurimuse planeerimine ja uurimisküsimustele vastamiseks sobiva disaini valimine, andmete optimaalne kogumine, professionaalne modelleerimine ja tulemuste tõlgendamine.

Meie missiooniks on hea seista selle eest, et ülikooli teadus- ja arendustöös järgitaks rakendusliku statistika põhiprintsiipe. Sujuv koostöö eeldab, et statistikul oleks teatav ettekujutus antud ainevaldkonnast ning et samal ajal valdkonna spetsialist tunneks huvi statistilise analüüsi küsimuste vastu.